بسیار خرسندم
نگار تهران 02:16:16 03-09-2018
گاهی در اینهمه خبر بد و نا امید کننده از کشورمان یک تولیدی کوچک که کار عالی با کیفیت بین المللی ارائه میدهد چقدر میتواند امید بخش باشد. من ۸ سال در اروپا زندگی میکردم و دو سال است که به ایران برگشته ام، به جرات می گویم که کیفیت کارتان قابل مقایسه با بهترین برند های لباس زیر است (هرچند که هنوز همه اقلام را پوشش نمیدهید). ای کاش در زمینه های دیگر نیز خودمان را دست کم نگیریم و در پی ارائه کار فراتر از استانداردهای جهانی باشیم. باید بگویم اقلامی که سفارش دادم بسیار زیباتر از عکس روی سایتشان بودند و نهایت دقت و ظرافت در تولید و بسته بندیش شده بود. امیدوارم که کارتان هر روز بیشتر رونق بگیرد و به زودی اقلام بیشتری اضافه کنید و به صادرات هم برسید.
Top