زمان ارسال سفارشات‎

زمان ارسال سفارشات در زمان  فروش ویژه
سفارشات تهران بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ثبت سفارش ارسال خواهد، همکاران گارودی حتما در اسرع وقت بابت ارسال تماس خواهند گرفت.


در صورتیکه سفارشات بین ساعت ۹ تا ۱۷ ثبت گردد، حداکثر دو  ساعت بعد از سفارش با مشتریان تماس گرفته میشود و هماهنگی لازم جهت ارسال  همان روزصورت می گیرد
در روزهای پنجشنبه در صورتیکه سفارش تا ۱۲ ثبت گردد همان روز ارسال خواهد شد.

سفارشات غرب تهران بین ساعت ۱۹ تا ۲۱ ارسال می گردد.


در صورتیکه خارج از زمان ذکر شده سفارشات ثبت گردد در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ صبح اولین روز کاری بعدی تماس گرفته می شود و هماهنگی لازم جهت ارسال صورت می گیرد.سایر شهر ها

سفارشات مراکز استان ها ، در صورتیکه قبل از ساعت ۱۲ ثبت گردد، همان روز تحویل پست پیشتاز  میگردد و طبق توافقات با پست  بین ۲۴تا ۴۸ ساعت تحویل مشتریان گرامی داده خواهد شد. 

شهرهای غیر از مراکز استان ، در صورتیکه قبل از ساعت ۱۲ ثبت گردد، همان روز تحویل پست پیشتاز  میگردد و طبق توافقات با پست  بین ۲۴تا ۷۲ ساعت تحویل مشتریان گرامی داده خواهد شد. 


سفارشات خارج از این ساعت های ذکر شده ، روز بعد تحویل پست می گردد.


همچنین کد پیگیری پست پیشتاز  برای به مشتریان اطلاع داده می شود و هرگونه تغییر در ارسال نیز حتما به آگاهی رسانده خواهد شد
Top