شست و شو با آب 30 درجه

در شست وشو از محلول سفید کننده استفاده نشود

استفاده از خشک کن با درجه حرارت متوسط مجاز است

استفاده از اتو با درجه حرارت متوسط مجاز است.لباس های چاپ دار نباید به طور مستقیم اتو شوند