ارسال سفارش های تهران از طریق پیک

  درصورتیکه سفارش در روزهای شنبه تا  چهارشنبه تا ساعت ۱۶ ثبت گردد ، همان روز با هماهنگی قبلی تحویل پیک می گردد.
در روزهای پنجشنبه در صورتیکه تا ساعت ۱۲ ثبت گردد ، همان روز تحویل پیک می گردد،
در خارج از این ساعت روز اداری بعد با هماهنگی قبلی تحویل پیک می شد

هزینه ارسال بصورت پیک ۳۰ هزار تومان می باشد

 

  ارسال از طریق پست یا تیپاکس

  در صورتیکه قبل از ساعت ۱۱ ثبت گردد، همان روز تحویل پست پیشتاز  یا تیپاکس میگردد و طبق توافقات با  اداره پست بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت تحویل مشتریان گرامی   داده خواهد شد.

  هزینه ارسال پست  ۲۰هزار تومان می باشد