زمان ارسال سفارشات در زمان فروش ویژه
سفارشات تهران بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ثبت سفارش به صورت رایگان از طریق پست ارسال خواهد شد.
مشتریان تهرانی که قصد دارند سفارشات آنها کمتر از ۲۴ ساعت در زمان اداری ارسال گردد گزینه ارسال پیک (تهران) را انتخاب و مبلغ ۲۰ هزارتومان هزینه ارسال پرداخت می نمایند . همکاران گارودی کمتر از ۲۴ ساعت در زمان اداری جهت هماهنگی زمان ارسال با مشتریان تماس حاصل می فرمایند.

سفارشات سایر شهرها بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ثبت سفارش به صورت رایگان از طریق پست ارسال خواهد شد..

ارسال سفارشات در زمان های عادی
در صورتیکه سفارشات بین ساعت ۹ تا ۱۴ ثبت گردد، همان روز به صورت رایگان از طریق پست ارسال خواهد شد.
مشتریان تهرانی که قصد دارند سفارشات آنها کمتر از ۲۴ ساعت(زمان اداری) ارسال گردد گزینه ارسال پیک (تهران) را انتخاب و مبلغ 20 هزارتومان هزینه ارسال پرداخت مینمایند. همکاران گارودی کمتر از ۲۴ ساعت جهت هماهنگی زمان ارسال با مشتریان تماس حاصل می فرمایند.
.

سایر شهر ها
سفارشات مراکز استان ها

در صورتیکه قبل از ساعت ۱۲ ثبت گردد، همان روز تحویل پست پیشتاز میگردد و طبق توافقات با پست بین ۲۴تا ۴۸ ساعت تحویل مشتریان گرامی داده خواهد شد.

شهرهای غیر از مراکز استان

در صورتیکه قبل از ساعت ۱۲ ثبت گردد، همان روز تحویل پست پیشتاز میگردد و طبق توافقات با پست بین ۲۴تا ۷۲ ساعت تحویل مشتریان گرامی داده خواهد شد. سفارشات خارج از این ساعت های ذکر شده ، روز بعد تحویل پست می گردد.

همچنین کد پیگیری پست پیشتاز به مشتریان اطلاع داده می شود و هرگونه تغییر در ارسال نیز حتما به آگاهی رسانده خواهد شد.