زمان ارسال سفارشات‎

زمان ارسال سفارشات در زمان  فروش ویژهسفارشات تهران بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ثبت سفارش ارسال خواهد، همکاران گارودی حتما در اسرع وقت بابت ارسال تماس خواهند گرفت.

سفارشات سایر شهرها بعد از ثبت بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از ثبت سفارش تحویل اداره پست خواهد شد.


ارسال سفارشات در زمان های عادی


در صورتیکه سفارشات بین ساعت 9 تا 14 ثبت گردد، حداکثر چهار  ساعت بعد از سفارش با مشتریان تماس گرفته میشود و هماهنگی لازم جهت ارسال  سفارش صورت می گیرد

در روزهای پنجشنبه در صورتیکه سفارش تا ۱۲ ثبت گردد همان روز ارسال خواهد شد.

سفارشات غرب تهران بین ساعت ۱۹ تا ۲۱ ارسال می گردد.


در صورتیکه خارج از زمان ذکر شده سفارشات ثبت گردد در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ صبح اولین روز کاری بعدی تماس گرفته می شود و هماهنگی لازم جهت ارسال صورت می گیرد.سایر شهر ها

سفارشات مراکز استان ها ، در صورتیکه قبل از ساعت ۱۲ ثبت گردد، همان روز تحویل پست پیشتاز  میگردد و طبق توافقات با پست  بین ۲۴تا ۴۸ ساعت تحویل مشتریان گرامی داده خواهد شد. 

شهرهای غیر از مراکز استان ، در صورتیکه قبل از ساعت ۱۲ ثبت گردد، همان روز تحویل پست پیشتاز  میگردد و طبق توافقات با پست  بین ۲۴تا ۷۲ ساعت تحویل مشتریان گرامی داده خواهد شد. 


سفارشات خارج از این ساعت های ذکر شده ، روز بعد تحویل پست می گردد.


همچنین کد پیگیری پست پیشتاز  برای به مشتریان اطلاع داده می شود و هرگونه تغییر در ارسال نیز حتما به آگاهی رسانده خواهد شد
Top