نمایش دادن همه 24 نتیجه

50%
۳۴۹,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۵۰۰ تومان

شلوار دخترانه دمپا مچ دار برش دار

شلوار به صورت مچ دار و داری جیب

مناسب برای استفاده روزانه

۳۴۹,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۵۰۰ تومان
30%
۴۱۹,۰۰۰ تومان
۲۹۳,۳۰۰ تومان

پیراهن یقه دار جودون دخترانه

قد پیراهن در سایز ۴ سال ۵۲ سانتی متر ، قد آستین ۱۱ سانتی متر

قد پیراهن در سایز ۶ سال ۵۶ سانتی متر ، قد آستین ۱۲ سانتی متر

قد پیراهن در سایز ۸ سال ۶۰ سانتی متر ، قد آستین ۱۳ سانتی متر

قد پیراهن در سایز ۱۰ سال ۶۴ سانتی متر ، قد آستین ۱۴ سانتی متر

قد پیراهن در سایز ۱۲ سال ۶۸ سانتی متر ، قد آستین ۱۵ سانتی متر

۴۱۹,۰۰۰ تومان
۲۹۳,۳۰۰ تومان
30%
۴۱۹,۰۰۰ تومان ۲۹۳,۳۰۰ تومان
30%
۳۷۹,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۳۰۰ تومان

تی شرت دخترانه چاپ هاوایی

عرض سینه تی شرت:

4 سال          6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

36                39                42               45                46

قد تی شرت :

4 سال          6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

42               48                 54               59               64

اندازه ها بر اساس سانتی متر

۳۷۹,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۳۰۰ تومان
50%
۳۲۹,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۵۰۰ تومان

تی شرت دخترانه آستین کیمونو نواردوزی

عرض سینه سایز 4 سال این تی شرت 35 سانتی متر ( دور سینه 70 سانتی متر)

قد تی شرت در سایز 4 سال 45 سانتی متر

۳۲۹,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۵۰۰ تومان
30%
۳۷۹,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۳۰۰ تومان
30%
۳۷۹,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۳۰۰ تومان
30%
۳۲۹,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۳۰۰ تومان

شلوارک هلالی دخترانه

قد شلوارک در سایز 4 سال 28 سانتی متر

قد شلوارک در سایز 6 سال 30 سانتی متر

قد شلوارک در سایز 8 سال 32 سانتی متر

قد شلوارک در سایز 10 سال 34 سانتی متر

قد شلوارک در سایز 12 سال 36 سانتی متر

۳۲۹,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۳۰۰ تومان
30%
۳۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۳۰۰ تومان
30%
۵۹۸,۰۰۰ تومان
۴۱۸,۶۰۰ تومان

ست دخترانه تاپ بندی و شلوارک چهارخونه

عرض سینه تاپ در سایز 6 سال 35 سانتی متر ، قد تاپ 42 سانتی متر ، قد شلوارک 32

عرض سینه تاپ در سایز 8 سال 37 سانتی متر ، قد تاپ 47 سانتی متر ، قد شلوارک 36

عرض سینه تاپ در سایز 10 سال 40 سانتی متر ، قد تاپ 53 سانتی متر ، قد شلوارک 38

عرض سینه تاپ در سایز 12 سال 42 سانتی متر ، قد تاپ 57 سانتی متر ، قد شلوارک 40

۵۹۸,۰۰۰ تومان
۴۱۸,۶۰۰ تومان
30%
۳۲۹,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۳۰۰ تومان
30%
۵۹۸,۰۰۰ تومان ۴۱۸,۶۰۰ تومان
30%
۶۴۷,۰۰۰ تومان
۴۵۲,۹۰۰ تومان

ست تی شرت و شلوار برش دار دخترانه

تی شرت دارای لوگوی چاپی گارودی

شلوار به صورت مچ دار و داری جیب

این ست دارای ست مادر جهت ست مادر دختر می باشد

مناسب برای استفاده روزانه

۶۴۷,۰۰۰ تومان
۴۵۲,۹۰۰ تومان
30%
۶۴۷,۰۰۰ تومان ۴۵۲,۹۰۰ تومان
30%
۳۷۹,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۳۰۰ تومان

تی شرت دخترانه یقه گرد چاپ قایق

عرض سینه تی شرت:

4 سال          6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

35                38                41                43                  44

قد تی شرت :

4 سال          6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

46               51                 57                62                 68

اندازه ها بر اساس سانتی متر

۳۷۹,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۳۰۰ تومان
30%
۳۷۹,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۳۰۰ تومان
30%
۲۲۸,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۶۰۰ تومان

تاپ بندی دخترانه چاپدار

عرض سینه تاپ:

6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

35                37                40                 42

قد تاپ :

6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

42                47                 53               57

اندازه ها بر اساس سانتی متر

۲۲۸,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۶۰۰ تومان
30%
۲۲۸,۰۰۰ تومان ۱۵۹,۶۰۰ تومان
30%
۳۷۹,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۳۰۰ تومان
50%
۶۴۹,۰۰۰ تومان
۳۲۴,۵۰۰ تومان

ست تی شرت و شلوار دخترانه مغزی دوزی

عرض سینه تی شرت در سایز ۴ سال 35 سانتی متر ، قد تی شرت 45 سانتی متر ، قد شلوار 62

عرض سینه تی شرت در سایز 6 سال 37 سانتی متر ، قد تی شرت 50 سانتی متر ، قد شلوار 67

عرض سینه تی شرت در سایز 8 سال 38 سانتی متر ، قد تی شرت 55 سانتی متر ، قد شلوار 72

۶۴۹,۰۰۰ تومان
۳۲۴,۵۰۰ تومان
50%
۶۴۹,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۵۰۰ تومان
30%
۳۴۸,۰۰۰ تومان
۲۴۳,۶۰۰ تومان

تی شرت دخترانه یقه هفت پیش ضربدری

عرض سینه تی شرت:

4 سال          6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

39                40                42                44               47

قد تی شرت :

4 سال          6 سال          8 سال          10 سال          12 سال

46               49                 56                60              65

اندازه ها بر اساس سانتی متر

۳۴۸,۰۰۰ تومان
۲۴۳,۶۰۰ تومان
30%
۳۴۸,۰۰۰ تومان ۲۴۳,۶۰۰ تومان
30%
۵۶۸,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۶۰۰ تومان

ست تاپ و شلوارک دخترانه چاپ پروانه

عرض سینه تاپ در سایز 4 سال 31 سانتی متر ، قد تاپ 35 سانتی متر ، قد شلوارک 28

عرض سینه تاپ در سایز 6 سال 33 سانتی متر ، قد تاپ 41 سانتی متر ، قد شلوارک 29

عرض سینه تاپ در سایز 8 سال 37 سانتی متر ، قد تاپ 46 سانتی متر ، قد شلوارک 30

عرض سینه تاپ در سایز 10 سال 38 سانتی متر ، قد تاپ 52 سانتی متر ، قد شلوارک 33

عرض سینه تاپ در سایز 12 سال 40 سانتی متر ، قد تاپ 58 سانتی متر ، قد شلوارک 36

۵۶۸,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۶۰۰ تومان