نمایش 25–30 از 30 نتیجه

50%
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان
50%
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان

شورت چیکینی با تور باریک

شورت مدل چیکینی است
دارای دور دوزی تور همرنگ شورت در قسمت های لبه آن
لوگوی فلزی برند گارودی جلوی آن دوخته شده

۱۱۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
50%
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان
50%
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان
50%
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان

بوی شورت بیسیک

مدل شورت به صورت بوی شورت است

لوگو فلزی گارودی رو شورت دوخته شده است

۱۱۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
50%
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۵۰۰ تومان