جهت آرامش شما و اطمینان از خرید، ممکن است برخی از مشتریان به هر دلیلی پس از ارسال سفارش، از خرید خود منصرف شوند. گارودی با بررسی موارد زیر، محصول را مرجوع یا تعویض خواهد کرد.

۱. مدت زمان تعویض/مرجوعی کالا ۱۴ روز می باشد.
۲. تگ محصول باز یا مخدوش نشده باشد.
۳. محصول در شرایط سالم بوده و استفاده یا شسته نشده باشد.
۴. هزینه بازگشت محصول به عهده مشتری است.
۵. در زمان پروموشن امکان مرجوع و تعویض وجود ندارد. تنها پس از اتمام مدت زمان پروموشن، میتوان محصول را از نظر سایز و رنگ تعویض نمود.