هزینه ارسال‎

هزینه های ارسال سفارش ها در گارودی به شیوه زیر محاسبه میگردد:


تهران:


  • سفارشات بالای ۱۱۰ هزار تومان(با احتساب مالیات برارزش افزوده): رایگان
  • سفارشات زیر ۱۱۰ تومان( با احتساب مالیات برارزش افزوده): ۵۰۰۰ تومان


سایر شهرها:


  • سفارشات بالای ۲۲۰ هزار تومان(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده): رایگان
  • سفارشات بین ۱۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان(با احتساب مالیات برارزش افزوده): ۵۰۰۰ تومان
  • سفارشات زیر ۱۱۰ هزار تومان( با احتساب مالیات برارزش افزوده) : ۱۰۰۰۰ تومان
Top